Низводно од Голубачке тврђаве и проласком кроз Гвоздену капију улази се у најлепше место на Земљи, у клисуру у којој су природа и човек утиснули неке од најзанимљивијих и најлепших прича. Кроз клисуру све до Кладова ређају се места: Госпођин вир, Лепенски вир, Доњи Милановац, Текија, Трајанова табла, Хајдучка воденица, Ада Кале, преводница на Хидроелектрани „Ђердап 1“,Сипски канал…и на крају Кладово, град смештен на десној обали Дунава који од заборава чува не само Ђердапску клисуру, већ и друге тврђаве и споменике из далеке прошлости.

На самој обали налази се Фетислам, тврђава из турског периода коју је 1524. изградио Бали-бег. Тврђаву Фетислам Турци су подигли на обали реке, преко пута румунског Северина, као речну базу за даља освајања и контролу Дунава.О њеном подизању сведоче угарски извори из којих сазнајемо да је Бали-бег на Дунаву подигао артиљеријску тврђаву. Турски извори и тврђаву и варош помињу под именом Фетислам, а хришћанским под именом Кладово.Како је изгледала тврђава у 16. веку када је и подигнута, нема података. Тек у 17. веку прве описе Фетислама дају путописци Хаџи Калфа и Евлија Челебија који каже: „ Тврђава се налази на једном узвишењу на обали Дунава. Грађена је у облику четвороугаоника и снабдевена са 12 јаких и високих кула, које су грађене од тврдог материјала, а покривене су даском. Т

врђава има двоструке зидове, опкоп и једну демир капију која је окренута према југоистоку. У кули, изнад капије, налази се Сулејман-ханова џамија са минаретом зиданим од цигле и кућа диздара.Обим тврђаве износи хиљаду и стотину корака. То је малена и јака камена тврђава, грађена тако тврдо ко да ју је градио Шедад“.Средњовековна тврђава Фетислам се простире на површини од око 18 хектара, на уласку у град Кладово. Састоји се из Великог и Малог утврђања. Велика бaстиoнa тврђaвa или Велики град има 6 кулa-бaстиoнa, пoвeзaних бeдeмимa, сa зидaним прoлaзимa, oкружeнa вoдeним рoвoм и сa пoкрeтним мoстoвимa, испрeд све три глaвнe кaпиje: Дунaвскe, Oрoспи и Вaрoш кaпиje. Изнaд лучнo зaсвeдeних, глaвних улaзa капија,тoкoм пoслeдњe oбнoвe и рeкoнструкциje, пoстaвљeни су пoчaсни нaтписи, кojимa сe вeличa султaн Maхмут II. Унутaр тврђaвe су откривенемнoгe грaђeвинe и oбjeкти: бaрутaнa и мaгaцини, лaгуми, хaмaм, џaмиja… Данас се у оближњем заливу Буторке још увек виде остaци зидaних водо-инстaлaциja, бунaрa и кaнaлa зa вoдoснaбдeвaњe грaдa и тврђaвe.

Стaриja тврђaвa или Мали град је прaвoугaoнoг oбликa и састоји се из гoрњeг и приoбaлнoг дeлa. Нa углoвимa су видљиве њeнe двoспрaтнe, кружнe кулe, пoвeзaнe бeдeмимa сa зупчaстим врхoм. У малој тврђaви je некада био бaрутни мaгaцин, а окo самог утврђeњa рoв испуњeн вoдoм. Колико је Фетислам био значајан за Турке сведочи попис посаде у време његовог настанка. У њему се наводи да у тврђави има 410 војника и да је тврђава опремљена знатним оружјем, да има 38 зарбезена који су могли бити и на шајкама, 38 прангија и 200 пушака.Током свог дугог трајања тврђава је имала и периоде страдања. Крајем 16.века хришћански извори бележе да је 2000 хајдука из Влашке прешло Дунав, напало и опљачкало Кладово, а затим су се повукли у Ердељ. Тада се први пут помиње тврђава Кладово. Неколико година касније и влашки војвода Михајло је напао тврђаву и опустошио је. Крајем 17. века и Аустријанци постају важан учесник у животу Фетислама.

Тврђава Фетислам, једна од најлепших дунавских тврђава чека да буде обновљена. У оквиру Великог града се налази Визиторски центар и спортски терени на којима се свакодневно одвија живот. Након обнове Малог града верујемо да ће његова позорница окренута ка реци поново заблистати и бити права сцена великих дешавања на Дунаву

.

.

.

Захваљујемо се на помоћи при реализацији пројекта:

 • ТО општине Бач, дир. Дарко Војновић, www.turizam.bac.rs
 • ТО града Новог Сада, дир. Бранислав Кнежевић, www.novisad.travel
 • Покрајински завод за заштиту споменика културе града Новог Сада, дир. Мр. Синиша Јокић
 • ТО општине Инђија, дир. Милан Богојевић, www.indjijatravel.rs
 • Туристичко друштво Земун, Мирјана Николић
 • ЈП Београдска Тврђава, Весна Влатковић, www.beogradskatvrdjava.co.rs
 • ТО града Београда, зам. дир. Слободан Унковић, www.tob.rs
 • Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, в.д. дир. Дејан Радовановић
 • Музеј у Смедереву, дир. Татјана Гачпар
 • ТО општине Велико Градиште, дир. Дајана Стојановић, www.tovg.org
 • Тврђава Голубачки град, Искра Максимовић, tvrdjavagolubackigrad.rs
 • Центар за културу Кладово, дир. Жаклина Николић, www.kulturakladovo.rs
 • ТО Шабац, дир. Тамара Пејић, www.sabacturizam.org
 • ТО општине Пећинци, дир. Љубица Бошковић, www.pecinci.org
 • Републички завод за запштиту споменика културе - Београд

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сва права задржава: Удружење ВрачАрт